Klokkenluiden – Formulier

Uw rapport moet de volgende informatie bevatten:

 1. Uw naam en relatie met AIRKAN en uw contactgegevens;
 2. Uw rol of betrokkenheid bij het in de melding genoemde incident;
 3. Een gedetailleerde beschrijving van het incident dat u wilt melden, samen met de tijd, datum en locatie;
 4. De naam en contactgegevens van andere personen die getuige zijn geweest van of meer informatie hebben over het incident;
 5. Alle informatie die u mogelijk hebt over soortgelijke eerdere incidenten met betrekking tot de persoon of personen die in uw rapport worden genoemd;
 6. Alle bewijzen of nuttige documenten die u hebt in verband met het rapport.

AIRKAN heeft drie meldingskanalen voor klokkenluiden die toegankelijk zijn voor interne en externe klokkenluiders.

Meldingen kunnen worden ingediend via:

 1. U kunt een melding indienen via ons specifieke contactformulier hieronder;
 2. U kunt een e-mail versturen met vermelding van “Klokkenluiden” naar: whistleblowing@airkan.be;
 3. U kunt een brief versturen met vermelding van “Klokkenluiden” naar: Airkan NV, Berchemweg 105, 9700 Oudenaarde, België.

 

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *