Covid-19 Update

Beste klanten

Airkan neemt alle noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de overheidsverordeningen.

Veiligheidsafstanden worden gerespecteerd en de productie gaat door.

We hebben een opslaghal van 30.000 m² om snel te kunnen leveren wanneer uw werven weer worden geopend.

Als uw werven nog open zijn, worden onze leveringen voortgezet door de gepaste maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Onze verkopers werken van thuis uit en zijn bereikbaar per telefoon en e-mail.

 

Chers Clients

Airkan prend toute les mesures nécessaires pour se conformer aux restrictions gouvernementales

Les distances de sécurité sont respectées et la production continue

Nous disposons d’un hall de stockage de 30.000 m² afin de pouvoir vous livrer rapidement lorsque vos chantiers seront à nouveau ouverts

Si vos chantiers sont disponibles, nous continuons nos livraisons en prenant les mesures adéquates pour éviter la propagation du virus

Nos commerciaux travaillent en home office et sont disponibles par téléphone et par mail

Covid-19

Beste klanten

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, neemt Airkan alle nodige maatregelen om zijn personeel en klanten te beschermen.

We beperken vergaderingen tot het strikte minimum en moedigen iedereen aan om via e-mail en telefoon te communiceren.

We volgen de situatie van zeer nabij op.

 

Chers clients

Afin de réduire la propagation du corona virus, Airkan prend toute les mesures nécessaires pour protéger son personnel et ses clients

Nous limitons au strict minimum les réunions physiques et encourageons tout le monde à communiquer par mail et téléphone.

 

Nous suivons l’évolution de la situation