News

Covi-19 info

Beste Bezoekers,

Bezoekregels en afspraken

Gezien de corona-maatregelen (hygiëne en afstandsregels) nog steeds van toepassing zijn, dient u bij een bezoek aan onze kantoren de geafficheerde instructies en signalisatie te volgen, dit teneinde het bezoek op een veilige manier te laten verlopen.

Dit geldt in eerste instantie voor het contact met de medewerkers aan de receptie en bij het overmaken en afhalen van documenten. Indien u louter documenten wenst te bezorgen, kan u deze bij voorkeur deponeren in onze brievenbus.

Indien u een onderhoud wenst met een medewerker in onze burelen, gelieve dan steeds voorafgaandelijk telefonisch of per mail een afspraak te maken.

Dank om dit te willen respecteren.”

Covid-19 Update

Beste klanten

Airkan neemt alle noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de overheidsverordeningen.

Veiligheidsafstanden worden gerespecteerd en de productie gaat door.

We hebben een opslaghal van 30.000 m² om snel te kunnen leveren wanneer uw werven weer worden geopend.

Als uw werven nog open zijn, worden onze leveringen voortgezet door de gepaste maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Onze verkopers werken van thuis uit en zijn bereikbaar per telefoon en e-mail.

 

Chers Clients

Airkan prend toute les mesures nécessaires pour se conformer aux restrictions gouvernementales

Les distances de sécurité sont respectées et la production continue

Nous disposons d’un hall de stockage de 30.000 m² afin de pouvoir vous livrer rapidement lorsque vos chantiers seront à nouveau ouverts

Si vos chantiers sont disponibles, nous continuons nos livraisons en prenant les mesures adéquates pour éviter la propagation du virus

Nos commerciaux travaillent en home office et sont disponibles par téléphone et par mail

Covid-19

Beste klanten

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, neemt Airkan alle nodige maatregelen om zijn personeel en klanten te beschermen.

We beperken vergaderingen tot het strikte minimum en moedigen iedereen aan om via e-mail en telefoon te communiceren.

We volgen de situatie van zeer nabij op.

 

Chers clients

Afin de réduire la propagation du corona virus, Airkan prend toute les mesures nécessaires pour protéger son personnel et ses clients

Nous limitons au strict minimum les réunions physiques et encourageons tout le monde à communiquer par mail et téléphone.

 

Nous suivons l’évolution de la situation

Metalen geperforeerde kanalen// Gaines métalliques perforées

Beste Klanten, beste partners
Airkan associeert zicht met de Franse fabrikant van metalen geperforeerde kanalen Air Technologies en wordt de exclusieve verdeler van hun producten voor de Belgische en Luxemburgse markt.
Air Technologies selecteert, ontwerpt en produceert alle oplossingen voor metalen geperforeerde kanalen met hoge inductie voor zowel de diffusie als de volumetrische pulsie
Het gamma van Air Technologies vult de onze perfect aan, zegt Claude Gasper, commercieel directeur van Airkan. Ze ontwerpen en produceren dit type product, inclusief de pulsiekanalen van A tot Z en bezitten hun eigen verflijn! Wij zijn 2 flexibele familiale bedrijven, die er naar streven om aan onze klanten een kwaliteitsproduct en -service te bieden, zodat deze samenwerking vanzelfsprekend is. Als bewijs hiervan hebben wij reeds aan enkele werven geleverd tot tevredenheid van onze klanten

Dhr Boulanger, zaakvoeder van Air Technologies
—-
De Belgische en Luxemburgse markt maakt uiteraard deel uit van de commerciële ontwikkeling van de export van Air Technologies. Het partnerschap met Europese leider Airkan, is een fantastische opportuniteit voor ons aangezien onze technische en kwalitatieve visies samenkomen om aan onze klanten steeds efficiëntere oplossingen te bieden op het gebied van diffusie comfort en energiebesparingen dankzij ons metalen geperforeerde kanalen en onze volumetrische pulsiekanalen.
Heeft u een project ? Nood aan technisch advies of een offerte?
Aarzel niet om ons uw aanvragen te mailen
Contact FR: raphael@airkan.be
Contact NL: Jirky@airkan.be

Meer info : www.airkan.be

Chers clients, chers partenaires

Airkan s’associe avec le fabriquant français de gaines métalliques perforées Air technologies et devient le distributeur exclusif de ses produits pour le marché belge et luxembourgeois.
Air Technologies sélectionne, conçoit et fabrique toutes les solutions en gaines métalliques perforées à haute induction aussi bien pour la diffusion que pour la pulsion volumétrique.
La gamme d’Air Technologies se complète parfaitement à la nôtre, relate Claude Gasper, directeur commercial d’Airkan. Ils maitrisent de A à Z ce type de produit y compris les gaines de pulsion, jusqu’à avoir leur propre ligne de peinture ! Nous sommes deux sociétés familiales flexibles, désireuses de fournir un produit et un service de qualité à nos clients, cette association était naturelle. Pour preuve, nous avons déjà livré quelques chantiers et la satisfaction de nos clients est au bout du compte, conclut-il.

—-
Les marchés Belge et Luxembourgeois s’inscrivent naturellement dans le développement commercial d’Air Technologies à l’export relate un des associés, Ludovic Boulanger. Le partenariat avec Airkan, leader Européen, est une formidable opportunité pour nous car nos visions techniques et qualitatives se rejoignent pour proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes en terme de confort de diffusion et d’économies d’énergies grâce à nos gaines métalliques perforées et nos pulseurs volumétriques.

Un projet ? besoin d’un avis technique ou d’une offre ?
N’hésitez pas à nous envoyer vos demandes par mail

Contact FR: raphael@airkan.be
Contact NL: Jirky@airkan.be

Plus d’info : www.airkan.be

Verlof 2019

Beste klanten,

Airkan is gesloten van 20/12/2019 t.e.m. 05/01/2019.

Op 13-12 is de laatste besteldag voor leveringen 2019

Alle orders die aankomen per 16-12 , gaan in productie en logistiek voor levering januari

Dank bij voorbaat.

Het volledige team van Airkan wenst u prettige feestdagen

Airkan Team

Verlof-Congé-Holiday !

Airkan is gesloten van 29/07 t.e.m. 02/08

Airkan est férmé du 29/07 au 0/08 incl.

Airkan is closed from 29/07 until 02/08 encl.

 

Happy Holidays !

The Airkan Team

Info

Afin de consolider sa position sur le marché de l’HVAC, Airkan rachète Sanutal

Airkan versterkt zijn positie op de HVAC-markt door de overname van Sanutal

 

Verlof 2018

Beste klanten,

Airkan is gesloten van 21/12/2018 t.e.m. 02/01/2019.

Op 18-12 is de laatste besteldag voor leveringen 2018

Alle orders die aankomen per 19-12 , gaan in productie en logistiek voor levering januari

Dank bij voorbaat.

Het volledige team van Airkan wenst u prettige feestdagen

Airkan Team

 

Congé- Verlof- Holiday

Airkan is gesloten van 30/07 t.e.m. 03/08

Airkan est férmé du 30/07 au 03/08 incl.

Airkan is closed from 30/07 until 03/08 encl.

Verlof 2017

Beste klanten,

Airkan is gesloten van 22/12/2017 t.e.m. 03/01/2018.

Indien u nog stockmateriaal voor het verlof wenst te ontvangen, gelieve uw bestelling door te geven voor 14/12 (levering op 20/12) of voor 18/12 (levering op 21/12).

Dank bij voorbaat.

Het volledige team van Airkan wenst u prettige feestdagen

Airkan Team