Whistleblowing

AIRKAN beschouwt integriteit als een van de hoekstenen van haar DNA. Om deze reden heeft AIRKAN een klokkenluidersmechanisme opgezet dat zowel medewerkers als externe partijen de mogelijkheid biedt om elke overtreding van interne beleidslijnen en procedures, onethisch gedrag, fraude, gebrekkige kwaliteit en andere overtredingen op wet- en regelgeving op vertrouwelijke wijze te melden. Zo brengen we in overeenstemming met EU-Richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 alsook  de Belgische wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector. Dankzij de nieuwe wetgeving komt er een veilig en toegankelijk meldingssysteem die klokkenluiders een de mogelijkheid biedt om meldingen te maken alsook een adequate bescherming biedt tegen eventuele vergeldingsmaatregelen. Zo hoopt AIRKAN de drempel te verlagen om eventuele misstanden aan te kaarten, zonder dat de klokkenluider daarbij moeten vrezen voor kwalijke gevolgen zoals een schorsing of een ontslag. AIRKAN nodigt u uit om ons Algemeen Beleid rond Klokkenluiden te lezen, dewelke steeds publiekelijk raadpleegbaar is op onze website.”